Vijeće učenika

Predsjednica Vijeća učenika škole

Katarina Bošnjak

Potpredsjednik

Antonijo Sičja

Zapisničarka

Katarina Markešić

 

Ostali članovi Vijeća učenika su:

Ivan Tadić

Andrej Jozić

Mario Uložnik

Stipan Baketarić

Mario Ravančić

Mile Bešker