Vijeće učenika

Predsjednik Vijeća učenika

Mihael Jurić

Potpredsjednica

Marija Džolan

 

Zapisničarka

Marija Tomić

 

Ostali članovi Vijeća učenika su:

Mijo Markešić

Paula Faletar

Ana Baketarić

Antonio Baketarić

Ivan Čuljak