Vijeće učenika

Predsjednik Vijeća učenika

Ana Cvitanović

Potpredsjednica

Ana Bešker

Zapisničarka

Marija Tomić

 

Ostali članovi Vijeća učenika su:

Ana Franjušić
Matej Bošnjak
Nikolina Džolan
Nika Kapčević
Lucija Petrović
Zvonimir Sičaja