Osnovna škola fra Jeronim Vladić - Ripci | IZABRANO NOVO VIJEĆE UČENIKA ŠKOLE
Naslovnica

IZABRANO NOVO VIJEĆE UČENIKA ŠKOLE

-Autor: OS škola Ripci, Objavljeno 11.10.2017 13:00

Na  sjednici Vijeća učenika škole održanoj 11.10. 2017. godine izabrano je novo rukovodstvo  Vijeća učenika škole za školsku 2017./2018. godinu.

 

Predsjednica  Vijeća učenika

Katarina Bošnjak

 

 

Potpredsjednik

Antonijo Sičaja

 

Zapisničarka

Katarina Markešić

 

Ostali članovi Vijeća učenika su:

Ivan Tadić

Andrej Jozić

Mario Uložnik

Stipan Baketarić

Mario Ravančić

Mile Bešker