Naslovnica

KALENDARA RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

-Autor: OS škola Ripci, Objavljeno 04.09.2019 09:39

Nastava počinje 02. rujna 2019. godine, a završava 8.lipnja 2020. godine                                      

Prvo polugodište počinje 02. rujna 2019. godine, a završava 20.prosinca 2019. godine

Drugo polugodište počinje 13. siječnja 2020. godine, a završava 8. lipnja 2020. godine                                                               

Proljetni odmor počinje 9.travnja 2020. godine, a završava 17. travnja 2020. godine                                                                    

Za učenike I. razreda nastavna godina traje do 1. lipnja 2020. godine, a za učenike IX. razreda do 25. svibnja 2020. godine