Naslovnica

KALENDARA RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU

-Autor: OS škola Ripci, Objavljeno 07.09.2020 09:23
Nastavna godina  počinje 7.rujna.2020.godine, a završava 15.lipnja 2021. godine                
Prvo polugodište počinje 7.rujna 2020. godine, a završava 23.prosinca 2020. godine                
Drugo polugodište počinje 11. siječnja 2021. godine, a zvršava 15.lipnja 2021. godine.            
Proljetni odmor počinje 1.travnja 2021. godine, a završava 9. travnja 2021. godine                
Za učenike I. razreda nastavna godina traje do 8.lipnja 2021. godine, a za učenike IX. razreda do 31. svibnja 2021. godine