Naslovnica

IZABRANO NOVO VIJEĆE UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU

-Autor: OS škola Ripci, Objavljeno 05.11.2021 12:41

Na  sjednici Vijeća učenika škole održanoj 5.11. 2021. godine izabrano je novo rukovodstvo  Vijeća učenika škole za školsku 2021./2022. godinu.

 

 

 

Predsjednica  Vijeća učenika

Luciana Ostojić

 

 

Potpredsjednica

Katarina Jeličić

 

Zapisničarka

Maja Džidžić

 

Ostali članovi Vijeća učenika su:

 

Matej Bošnjak

Klara Markešić

Jure Kapčević

Mijo Ostojić

Josipa Burečić

Zvonimir Sičaja

Marin Iličić