Naslovnica

EDUKATIVNO PREDAVANJE IZ PRVE POMOĆI

-Autor: OS škola Ripci, Objavljeno 07.04.2022 13:10

Danas su našu školu posjetile djelatnice Doma zdravlja Rama Jelena Faletar dr. i Marija Bilić, prvostupnica sestrinstva. One su povodom Svjetskog dana zdravlja održali edukativno predavanje iz prve pomoći učenicima devetih razreda.

Ovom edukacijom željelo se podučiti  učenike o tome kada je potrebno zvati hitnu medicinsku pomoć na broj 124.

Drugi bitan segment edukacije bio je stavljanje naglaska na važnost rano započetog postupka davanja prve pomoći. Pri tome su i sami učenici vježbali postupke davanja prve pomoći i oživljavanja  što predstavlja bitan segment u zbrinjavanju pacijenta sa srčanim zastojem do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći.

Osnovna namjera edukacija je da se mladima usadi osjećaj nužde pomoći drugima i ukaže na važnosti pravovremenog pružanja pomoći.

Zahvaljujemo djelatnicama Doma zdravlja Rama na kvalitetnom i zanimljivom predavanju.